Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2021, 2

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal

Vastu võetud 28.12.2020 nr 61
RT I, 29.12.2020, 55
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.02.2021RT I, 13.02.2021, 116.02.2021

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ § 44 lõike 4 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Püük nakkepüünistega

  (1) Alates 1. märtsist kuni 4. maini on lubatud kasutada kaldavõrke jääalusel püügil Lämmijärvel ja Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates 3 km laiusel veealal.

  (2) Avaveevõrguga kalapüük on keelatud 1. septembrist 14. septembrini.

  (3) Alates käesoleva sätte jõustumisest kuni 4. maini on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel keelatud kalapüügil kasutada avaveevõrku, mille silmasuurus on väiksem kui 180 mm.
[RT I, 13.02.2021, 1 - jõust. 16.02.2021]

§ 2.   Püük lõkspüünistega

  (1) Kalapüügieeskirja §-s 43 kirjeldatud püügikeelu ajal peab ankurdatud mõrrad ja mõrrajadad Lämmijärvest välja võtma 10. maiks ning vaiadega veekogu põhja kinnitatud mõrrad ja mõrrajadad viima mittetöötavasse seisundisse, lastes mõrrakere veekogu põhja.

  (2) Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) põhja poole jääval Peipsi järve osal on kaldast kaugemal kui 10 km keelatud kasutada lõkspüüniseid, välja arvatud juhul, kui lõkspüüniste juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, on vähemalt 76 mm:
  1) 1. jaanuarist 20. juunini;
  2) alates rääbisepüügi peatamisest kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras või hiljemalt 21. augustist 31. detsembrini.

  (3) Kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvenapüük kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes keelatud kasutada lõkspüüniseid, mille juht- ja kariaia silmasuurus on väiksem kui 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, väiksem kui 76 mm.

§ 3.   Püük kurnpüünistega

  (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga.

  (2) Peipsi järvel on keelatud kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga 1. septembrist 14. septembrini.

  (3) Keelatud on kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini.

§ 4.   Kalapüügikeeld

  Keelatud on siiapüük.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json