Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2012, 4

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 08.03.2012 nr 22

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määrus nr 191 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine” (RT I 1996, 58, 1090; 2003, 85, 576) tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 30. märtsil 2012. a.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json