Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 49 „Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2015, 5

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 49 „Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 09.03.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 113 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruses nr 49 „Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) välisriiki koolitusele kuni kuueks kuuks;”;

2) 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 24 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tegevväelase Eestisse puhkusele ja sealt tagasi sõidu kulu kannab lähetajaasutus üks kord välislähetuse jooksul, üheksakuulise või pikema välislähetuse korral kuni kaks korda.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Sven Mikser
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json