Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2015, 9

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel.

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruses nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 vorm C asendatakse käesoleva määruse lisa 1 vormiga C.

Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Vorm C

/otsingu_soovitused.json