Teksti suurus:

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2015, 14

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 11.03.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel ja kooskõlas §-ga 19.


Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” § 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev ei või olla üldjuhul varasem kui taotluse esitamise kuupäev ning lõppkuupäev ei või olla hilisem kui 31. detsember 2015.”.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json