Teksti suurus:

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.03.2019, 241

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis

Vastu võetud 12.03.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel.

§ 1.  Haigused ja seisundid, mille korral edastatakse andmed koos andmesubjekti isikuandmetega, ja teabe edastamise kord

  (1) Isikuandmetega teave nakkus- ja parasiithaiguste ning seisundite kohta tuleb esitada järgmisel juhul:
  1) koolera (A00);
  2) kõhutüüfus (A01.0);
  3) paratüüfused (A01.1–A01.4);
  4) botulism (A05.1);
  5) katk (A20);
  6) tulareemia (A21);
  7) siberi katk (A22);
  8) difteeria (A36);
  9) meningokokknakkus (A39);
  10) äge poliomüeliit (A80);
  11) marutõbi (A82);
  12) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90–A99);
  13) leetrid (B05);
  14) trihhinelloos (B75);
  15) äge lõtv halvatus (G61.0);
  16) punetised (B06; P35.0);
  17) harva esinevad või taas ilmunud ja uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised);
  18) salmonelloos (A02);
  19) shigelloos (A03);
  20) enterohemorraagilise E. coli nakkus (A04.3);
  21) kampülobakterenteriit (A04.5);
  22) jersinioos (Y. enterocolitica enteriit A04.6);
  23) soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused (A04.7; A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.1–A08.3; A08.5);
  24) rotaviirusenteriit (A08.0);
  25) giardiaas (lambliaas) (A07.1);
  26) krüptosporidioos (A07.2);
  27) brutselloos (A23);
  28) leptospiroos (A27);
  29) leepra (A30);
  30) listerioos (A32; P37.2);
  31) teetanus (A33–A35);
  32) läkaköha (A37.0);
  33) sarlakid (A38);
  34) pneumokokknakkus (Streptococcus pneumoniae tekkene septitseemia A40.3; pneumokokkmeningiit G00.1; Streptococcus pneumoniae tekkene kopsupõletik J13);
  35) H. influenzae nakkus (Haemophilus influenzae septitseemia A41.3; Haemophilus influenzae tekkene meningiit G00.0; Haemophilus influenzae tekkene kopsupõletik J14; täpsustamata paikme Haemophilus influenzae nakkus A49.2);
  36) leegionärihaigus (A48.1);
  37) süüfilis (A50–A53);
  38) gonokokknakkus (A54);
  39) suguliselt levivad klamüüdiahaigused (A55–A56);
  40) Lyme’i tõbi (A69.2);
  41) Creutzfeldti-Jakobi tõbi (A81.0);
  42) puukentsefaliit (A84);
  43) muud viirusentsefaliidid ja meningiidid (A85; A87);
  44) tuulerõuged (B01);
  45) viirushepatiidid (B15–B19);
  46) mumps (B26);
  47) tuberkuloos (A15–A19);
  48) HIV-tõbi (AIDS) (B20–B22; B23.2; B23.8; B24);
  49) HIV-nakkus (B23.0; B23.1; Z21);
  50) malaaria (B50–B54);
  51) kaasasündinud toksoplasmoos (P37.1);
  52) ehhinokokoos (B67);
  53) difüllobotriaas (B70.0);
  54) ülemiste hingamisteede ägedad nakkused (J06);
  55) gripp (J09–J11);
  56) amöbiaas (A06);
  57) erlihhioos (A79.8);
  58) ornitoos (psittakoos) (A70).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haigused ja seisundid peavad olema laboratoorselt kinnitatud. Laboratoorset kinnitamist ei nõuta punktides 31 (teetanus), 33 (sarlakid), 41 (Creutzfeldti-Jakobi tõbi), 44 (tuulerõuged) ja 54 (ülemiste hingamisteede ägedad nakkused) nimetatud juhul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haiguste ja seisundite puhul esitatakse teave ka kliinilise pildi või laboratoorselt kinnitatud haigusjuhuga epidemioloogilise seose alusel diagnoositud nakkushaiguste kohta.

  (4) Tervishoiuteenuse osutaja teavitab viivitamata Terviseametit telefoni, e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–17 nimetatud haiguste ja seisundite (välja arvatud punkti 12 alamjaotus A98.5) esinemise kahtluse korral.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud haiguste ja seisundite esinemise kahtluse korral esitatav nakkushaiguse kahtluse teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) teatise täitnud tervishoiutöötaja ja asutuse andmed (töötaja ees- ja perekonnanimi, asutuse nimi, registrikood ja aadress);
  2) teatise registreerimise koht ja teatise täitmise kuupäev;
  3) haige isikukood või sünniaeg, ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, tegelik elukoht, töökoht või õppeasutus, amet ja sotsiaal-majanduslik seisund;
  4) esialgne diagnoos ja selle panemise kuupäev;
  5) hospitaliseerimise ja surmakuupäev;
  6) andmed haigestumise ja nakatumise kohta (arvatav haigestumise kuupäev, välisriik ja välisriigis viibimise ajavahemik, loomahammustuse ja esmase pöördumise kuupäev, loomaliik);
  7) muu kahtlusega otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

  (6) Tervishoiuteenuse osutaja esitab Terviseametile paberil või elektroonse teatise nakkushaige kohta ühe tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haiguse või seisundi lõppdiagnoosi selgumist, välja arvatud punktides 47 (tuberkuloos), 48 (HIV-tõbi), 49 (HIV-nakkus), 54 (ülemiste hindamisteede ägedad nakkushaigused) ja 55 (gripp) nimetatud juhul. Teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) teatise täitnud tervishoiutöötaja ja asutuse andmed (töötaja ees- ja perekonnanimi, asutuse nimi, registrikood ja aadress);
  2) teatise registreerimise koht ja teatise täitmise kuupäev;
  3) haige isikukood või sünniaeg, ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, tegelik elukoht, töökoht või õppeasutus, amet ja sotsiaal-majanduslik seisund;
  4) hospitaliseerimise kuupäev;
  5) andmed diagnoosi ja haigustekitaja kohta ning diagnoosi kinnitanud isiku andmed (lõplik kliiniline diagnoos ja kuupäev, diagnoosi kinnitamise meetod ja laboratoorse kinnituse kuupäev, diagnoosi kinnitanud tervishoiutöötaja ees-ja perekonnanimi, telefon, haiguse tekitaja ja selle alamliik, laboriteatise unikaalne tunnus);
  6) andmed haigestumise ja nakatumise kohta (haigestumise kuupäev, hepatiidi levikuteed, suguhaiguste levikuteed, muude haiguste levikuteed, rasedus nädalates, kemoprofülaktika);
  7) väljaspool Eestit haigestumise ja nakatumise korral välisriik ja välisriigis viibimise ajavahemik;
  8) haigestumise ja nakatumise järel surmaga lõppemise korral ka surmakuupäev;
  9) andmed loomahammustuse ja puugiründe kohta (loomahammustuse/puugiründe kuupäev, esmase pöördumise kuupäev, hammustaja/ründaja liik, looma jälgimine, puugiründe asukoht);
  10) vaktsiinvälditava nakkushaiguse esinemise korral andmed immuniseerimise kohta (immuniseerimise staatus, dooside arv, viimase immuniseerimise kuupäev);
  11) muu lõppdiagnoosiga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

  (7) Tervishoiuteenuse osutaja esitab Terviseametile elektroonse HIV-teatise ühe tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 48 (HIV-tõbi) ja 49 (HIV-nakkus) nimetatud haiguse või seisundi lõppdiagnoosi kinnitamist. Teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) teatise täitnud tervishoiutöötaja ja asutuse andmed (töötaja ees- ja perekonnanimi, asutuse nimi, registrikood ja aadress);
  2) teatise täitmise kuupäev;
  3) diagnoos (HIV-nakkus või HIV-tõbi) ja diagnoosinud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi;
  4) haige isikukood või sünniaeg, ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, tegelik elukoht, sünnikoht, rahvus ja sotsiaal-majanduslik seisund;
  5) testimise põhjus;
  6) nakkuse peamise oletatav levikutee;
  7) parenteraalse nakatumise viis;
  8) seksuaalse nakatumise korral nakkusallika riskirühma kuulumine;
  9) emalt nakkuse saanu ema nakatumisviis, sünnituse meetod, profülaktika teostamine emal raseduse ajal ja vastsündinul sünni järel, rinnatoitumine;
  10) nakatumise oletatav koht ja aeg;
  11) AIDSi indikaatorhaigused ja ARV-ravi;
  12) laboriteatise unikaalne tunnus;
  13) lõpliku kliinilise diagnoosi kinnitamise kuupäev;
  14) surma või Eestist lahkumise kuupäev;
  15) muu lõppdiagnoosiga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

  (8) Patoloog ja kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstlik ekspert teavitab Terviseametit lahangul avastatud nakkushaiguse diagnoosist käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel ja korras.

§ 2.  Puhangu ja epideemia kindlakstegemine

  (1) Nakkushaiguse puhangu kindlakstegemiseks on nõutav laboratoorse kinnituse saamine vähemalt viie haigestunud isiku kohta. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogilise seosega haigusjuhud edastatakse laboratoorse kinnitamiseta.

  (2) Epideemia kindlakstegemiseks on nõutav laboratoorse kinnituse saamine vähemalt kümne haigestunud isiku kohta. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogilise seosega haigusjuhud edastatakse laboratoorse kinnitamiseta.

§ 3.  Uurimistulemused, mille kohta peavad teavet esitama laborid

  (1) Mikrobioloogilisi uuringuid tegevad laborid teavitavad Terviseametit kõikide uuringumeetoditega saadud positiivsetest uuringu- ja antimikroobse tundlikkuse määramise tulemustest käesoleva määruse lisas nimetatud nakkustekitajate suhtes ühe tööpäeva jooksul pärast uuringutulemuste selgumist.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe kohta esitatakse paberil või elektroonne laboriteatis, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) teatise esitaja ja labori andmed (täitja nimi, telefon, e-post, labori nimi ja aadress);
  2) teatise registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  3) nakkushaige isikukood, ees- ja perekonnanimi, vanus ja sugu;
  4) andmed diagnoosi ja haigustekitaja kohta (saatediagnoos, haigustekitaja liik ja alamliik);
  5) andmed uurimismaterjali ja uurimismaterjali saatja kohta (uurimismaterjali võtmise kuupäev ja nimetus, uurimismaterjali saatva tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning asutuse nimi);
  6) andmed uuringumeetodi ja -tulemuse ning tehtud analüüsi kohta ja märkused uuringu tulemuse kohta;
  7) laborianalüüsi ja referentlabori kood;
  8) andmed antimikroobse tundlikkuse kohta (antibiootikum, uurimistulemus ja väärtus);
  9) muu uuringuga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

  (3) Labor teavitab viivitamata Terviseametit telefoni, e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktides 1–17 nimetatud haiguste ja seisundite tekitaja (välja arvatud punkti 12 alamjaotus A98.5) tuvastamise korral ning määruse lisa punktis 34 (Enterobacterales sp karbapeneem R) nimetatud nakkustekitaja esinemise kahtluse korral. Teave esitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmekoosseisus.

  (4) Referentlabor esitab HIV kohta Terviseametile laboriteatise ühe tööpäeva jooksul pärast laboritulemuse kinnitamist käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmekoosseisus. Referentlabor saadab vastuse proovi kinnitamiseks saatnud esmalaborile. Esmalabor teavitab referentlabori kinnitusest uuringu tellinud tervishoiuteenuse osutajat.

§ 4.  Andmed, mis esitatakse isikustamata kujul

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja teavitab viivitamata Terviseametit telefoni, e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu iga nakkushaiguse (ka registreerimisele mittekuuluva nakkushaiguse) rühmaviisilise haigestumise kahtluse korral ning edastab teatise nakkushaiguse puhangu kahtluse kohta. Teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) teatise registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  2) teatise esitaja (nimi, telefon, e-post, asutuse nimi ja aadress);
  3) esmane diagnoos, haiguse sümptomid, haigete arv;
  4) esimese haigestumise aeg;
  5) andmed haigete hospitaliseerimise kohta (koht, kuupäev, haigete arv);
  6) andmed võimaliku nakatumise kohta (koht, ajavahemik, samades tingimustes nakatuda võinud isikute arv, võimalik levikufaktor);
  7) andmed laboratoorsest uuringust (labor, proovi võtmise kuupäev, uurimismaterjal).

  (2) Tervishoiuteenuse osutaja esitab Terviseametile elektroonselt e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu üks kord nädalas teatise käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktides 54 (ülemiste hingamisteede ägedad nakkused J06) ja 55 (gripp J09–J11) nimetatud nakkushaigustesse haigestunute arvu kohta. Teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) teatise registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  2) teatise esitaja (nimi, telefon, e-post, asutuse nimi ja aadress);
  3) ajavahemik nädalates;
  4) kinnitatud gripijuhtumite arv (sugu ja vanuserühm);
  5) kinnitamata gripijuhtumite arv (sugu ja vanuserühm);
  6) ÄRH juhtumite arv (sugu ja vanuserühm);
  7) muu statistilise analüüsi jaoks oluline info.

  (3) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja esitab Terviseametile üks kord nädalas laboratoorselt kinnitatud või kinnitamata gripist tingitud hospitaliseerimiste andmed järgmises koosseisus:
  1) registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  2) ajavahemik nädalates;
  3) kinnitatud gripijuhtumite arv (J10) vanuserühmade järgi;
  4) kinnitamata gripijuhtumite arv (J11) vanuserühmade järgi;
  5) teatise esitaja andmed (asutuse nimi ja aadress).

  (4) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja esitab Terviseametile üks kord nädalas kopsupõletikust (RHK 10 koodid J12–J18) tingitud hospitaliseerimiste kohta järgmised andmed:
  1) registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  2) ajavahemik nädalates;
  3) kopsupõletike arv (J12–J18) vanuserühmade järgi;
  4) teatise esitaja andmed (asutuse nimi ja aadress).

  (5) Haigusjuhu registreerinud tervishoiutöötaja teavitab Terviseametit elektroonselt e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu iga intensiivraviosakonnas laboratoorselt kinnitatud käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktis 55 (gripp J10) nimetatud haigusjuhu kohta järgmiselt:
  1) registreerimise koht (haigla);
  2) teatise esitaja (nimi, telefon, e-post, asutuse nimi ja aadress);
  3) haige sugu, vanus, elukoht (maakond, vald, linn);
  4) andmed haigestumise kohta (arvatav haigestumise kuupäev, kaasuvad haigused, tüsistused, tervishoiutekkeline nakkus);
  5) andmed hospitaliseerimise kohta (hospitaliseerimise kuupäev, koht kust patsient sattus aruannet esitavasse haiglasse, IRO-sse hospitaliseerimise kuupäev);
  6) andmed ravi kohta (viirusevastaste ravimite kasutamine (millised ja alustamise kuupäev), kunstliku hingamise / ECMO / maski kasutamine);
  7) vaktsineerimise staatus;
  8) laboratoorne kinnitus (A-gripiviirus, B-gripiviirus);
  9) haiguse lõpe (üle viidud osakonda, teise haiglasse, suri; IRO-st ja haiglast lahkumise või surmakuupäev; vahetu surmapõhjus, surma algpõhjus).

  (6) HIV-uuringuid tegevad laborid esitavad Terviseametile elektroonselt e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu järgneva kuu 5. kuupäevaks aruande kuu jooksul tehtud HIV-analüüside kohta. Aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) täitmise kuupäev;
  2) aruande esitaja andmed (labori nimi ja aadress);
  3) ajavahemik (aruandekuu);
  4) tehtud analüüside arv, neist vere- ja elundidoonorid, rasedad (sh abortlõppega rasedus), relvajõududes teenivad isikud, kinnipidamiskohas viibivad isikud, anonüümselt uuritud isikud, tervishoiutöötajad, muul põhjusel testitud isikud;
  5) täitja nimi ja telefon.

  (7) Käesoleva määruse lisa punktides 1, 35, 36, 39, 47, 69, 81 ja 85 nimetatud nakkustekitajatest teavitatakse vastavalt EARS-Net võrgustiku nõuetele.

  (8) Tuberkuloosiregistri vastutav töötleja esitab Terviseametile elektroonselt e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu koondandmed kuu jooksul tuberkuloosi haigestumise kohta (ajavahemik, aruandekuul registreeritud esmaste haigusjuhtude arv maakonniti, sealhulgas esmane hingamiselundite tuberkuloos ja M. bovis’e põhjustatud juhud).

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Nakkustekitajad, mille uurimistulemuste kohta peavad teavet esitama laborid

/otsingu_soovitused.json