Teksti suurus:

Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnad

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2017, 2

Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnad
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

Vastu võetud 21.04.2005 nr 46
RTL 2005, 48, 668
jõustumine 08.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.11.2006RTL 2006, 80, 148720.11.2006
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
07.04.2017RT I, 13.04.2017, 101.07.2017

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 14 lõike 4 alusel.
[RT I, 13.04.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 1.   Statsionaarsete seadmete paiknemise piirkond

  Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete (edaspidi monitooringujaam) paiknemise piirkonna (edaspidi piirkond) moodustab monitooringujaama ümber asuv maa-ala käesoleva määrusega sätestatud ulatuses.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 2.   Monitooringujaamade asukohad

  Monitooringujaamade asukohad on järgmised:

Monitooringujaam

Koordinaadid
(kraadi, minutit, sekundit)

Põhjalaius Idapikkus
1. Tallinn–Ädala 59º 26' 10" 24º 42' 20"
2. Tallinn–Lasnamäe 59º 25' 53" 24º 47' 16"
3. Tallinn–Mõigu 59º 24' 38" 24º 48' 55"
4. Tallinn–Lauliku 59º 22' 57" 24º 38' 45"
5. Tartu–Soinaste 58º 21' 43" 26º 42' 06"
6. Tartu–Ihaste 58º 21' 16" 26º 47' 01"
7. [kehtetu]
8. [kehtetu]
9. Kohtla-Järve–Kesk 59º 23' 59" 27º 16' 58"
10. Kohtla-Järve–Edise 59º 22' 01" 27º 21' 14"
11. [kehtetu]    
12. Järvamaa–Suurpalu 58º 53' 43" 25º 45' 27"
13. Kuressaare–Nooruse 58º 14' 56" 22º 30' 00"
14. Pärnu-Merekalda 58º 23' 08" 24º 28' 17"

[RT I, 13.04.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 3.   Monitooringujaama piirkonna määramine

  (1) Monitooringujaama piirkond määratakse arvestusega, et monitooringujaama tööd häirida võiv raadiosaateseade ei asuks monitooringujaamale lähemal, kui on sätestatud piirnormidega lõigetes 2 kuni 4.

  (2) Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 30 MHz töötava monitooringujaama piirkonna moodustab monitooringujaama ümber asuv maa-ala, mille raadius on:
  1) 1 km – raadiosaateseadme puhul, mille suurim efektiivne kiirgusvõimsus monitooringujaama suunas on kuni 1 kW;
  2) 5 km – raadiosaateseadme puhul, mille suurim efektiivne kiirgusvõimsus monitooringujaama suunas on 1 kuni 10 kW;
  3) 10 km – raadiosaateseadme puhul, mille suurim efektiivne kiirgusvõimsus monitooringujaama suunas on üle 10 kW.

  (3) Raadiosagedusalades 87,5–108 MHz, 174–230 MHz ja 470–694 MHz töötavate ringhäälingusaatjate puhul moodustab § 2 tabeli ridades 1, 2, 5, 9, 12, 13 ja 14 sätestatud monitooringujaamade piirkonna neid ümbritsev maa-ala raadiusega 1 km.
[RT I, 13.04.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Raadiosagedusalas 30 MHz kuni 3 GHz loetakse monitooringujaama piirkonnas asuvaks raadiosaateseade, mille tekitatav väljatugevus ületab:
  1) 94 dBµV/m (50 mV/m) raadiosagedusalades 30–87,5 MHz, 108–174 MHz, 230–470 MHz ja 694 MHz kuni 3 GHz § 2 tabeli ridades 1, 2, 5, 9, 12, 13 ja 14 sätestatud monitooringujaama antenni asukohas;
  2) 100 dBµV/m (100 mV/m) § 2 tabeli ridades 3, 4, 6 ja 10 sätestatud monitooringujaama antenni asukohas.
[RT I, 13.04.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 4.   Raadiosaateseadmete poolt tekitatava väljatugevuse arvutamine

  Raadiosaateseadmete poolt tekitatav väljatugevus monitooringujaama antenni asukohas arvutatakse järgmise valemi alusel:

  E = 77 + ERP – 20 log D, kus:

  E – raadiosaateseadme poolt tekitatav väljatugevus, dBµV/m;
ERP – raadiosaateseadme efektiivne kiirgusvõimsus monitooringujaama suunas, dBW;
D – raadiosaateseadme kaugus monitooringujaamast, km.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json