Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2011, 2

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 09.05.2011 nr 23

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 43 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” (RT I, 29.03.2011, 24) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json