Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2010. a määruse nr 40 „Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2011, 5

Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2010. a määruse nr 40 „Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 12.05.2011 nr 57

Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 113 lõike 4, „Haldusmenetluse seaduse” § 93 lõike 1 ja „Kaitseliidu seaduse” § 16 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2010. a määrus nr 40 „Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine” (RT I 2010, 14, 75) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json