Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2023, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 11.05.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 ja § 50 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 27. jaanuari 2023. a määruse nr 5 „2023. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” muutmine

Maaeluministri 27. jaanuari 2023. a määrust nr 5 „2023. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 punkt 1 loetakse punktiks 11 ja paragrahvi täiendatakse punktiga 1 järgmises sõnastuses:

„1) meede 1 „Teadmussiire ja teavitus”;”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 loetakse lõikeks 11 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 1 järgmises sõnastuses:

„(1) 2023. aastal võib taotleda maaelu arengu toetust arengukava meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liigi „Toetus nõustajate järelkasvu arendamiseks” raames.”.

§ 2.  Maaeluministri 27. jaanuari 2023. a määruse nr 6 „2023. aastal „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” sekkumiste raames antavad toetused” muutmine

Maaeluministri 27. jaanuari 2023. a määruse nr 6 „2023. aastal „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” sekkumiste raames antavad toetused” § 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json