Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.05.2023, 4

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 10.05.2023 nr 28

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruses nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse arv „355” arvuga „450”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kristen Michal
Kliimaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise juhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json