Teksti suurus:

Vesikondade ja alamvesikondade määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2013, 16

Vesikondade ja alamvesikondade määramine1

Vastu võetud 09.09.2010 nr 132
RT I 2010, 64, 477
jõustumine 13.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2013RT I, 13.06.2013, 116.06.2013

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vesikonnad

  Eesti territoorium jaguneb järgmisteks vesikondadeks:
  1) Lääne-Eesti vesikond;
  2) Ida-Eesti vesikond;
  3) Koiva vesikond.

§ 2.  Alamvesikonnad

  (1) Lääne-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks:
  1) Harju alamvesikond;
  2) Läänesaarte alamvesikond;
  3) Matsalu alamvesikond;
  4) Pärnu alamvesikond.

  (2) Ida-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks:
  1) Viru alamvesikond;
  2) Peipsi alamvesikond;
  3) Võrtsjärve alamvesikond.

  (3) Pandivere kõrgustikul on moodustatud Pandivere põhjavee alamvesikond, mis kuulub nii Lääne-Eesti kui ka Ida-Eesti vesikonda.

§ 3.  Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart

  Vesikondade ja alamvesikondade piirid on esitatud ülevaatekaardil määruse lisas. Vesikondade ja alamvesikondade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaagentuuris ning Keskkonnaametis.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73).

Lisa Vesikondade ja alamvesikondade piirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json