Teksti suurus:

Avalikkusele kättesaadavaks tehtavate universaalteenuse osutamist puudutavate andmete sisu, vorm ja kättesaadavaks tegemise viis

Avalikkusele kättesaadavaks tehtavate universaalteenuse osutamist puudutavate andmete sisu, vorm ja kättesaadavaks tegemise viis - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2014, 6

Avalikkusele kättesaadavaks tehtavate universaalteenuse osutamist puudutavate andmete sisu, vorm ja kättesaadavaks tegemise viis

Vastu võetud 25.11.2005 nr 142
RTL 2005, 115, 1792
jõustumine 09.12.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
10.06.2014RT I, 13.06.2014, 201.07.2014

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 78 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega täpsustatakse universaalteenuse kohustusega sideettevõtja (edaspidi sideettevõtja) poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtavate universaalteenuse osutamist puudutavate andmete sisu, vormi ja kättesaadavaks tegemise viisi.

§ 2.   Avalikkusele kättesaadavaks tehtavate andmete sisu

  (1) Avalikkusele tehakse kättesaadavaks järgmised universaalteenuse osutamist puudutavad andmed:
  1) esmakordse ühenduse loomise aeg;
  2) rikete arv juurdepääsuliini kohta;
  3) rikete parandamise aeg;
  4) operaatorteenuste vastamise aeg;
  5) numbriinfoteenistusele esitatud päringule vastamise aeg;
  6) töökorras taksofonide suhe taksofonide koguarvu;
  7) arvete õigsusega seotud kaebuste arv;
  8) aruande koostaja nimi ja kontaktandmed.

  (2) Lõike 1 punktis 5 nimetatud andmed esitatakse juhul, kui sideettevõtja osutab ise numbriinfoteenust või on sõlminud numbriinfoteenuse osutamiseks vastava lepingu numbriinfoteenust osutava ettevõtjaga.

§ 3.   Universaalteenuse osutamist puudutavate andmete kättesaadavaks tegemise ja esitamise viis

  (1) Sideettevõtja teeb avalikkusele kättesaadavaks universaalteenuse osutamist puudutavad andmed oma veebilehel, selle olemasolu korral, hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. aprilliks.

  (2) Veebilehe puudumisel teeb sideettevõtja universaalteenuse osutamist puudutavad andmed kättesaadavaks oma esindustes hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. aprilliks.

  (3) Aruanne universaalteenuse osutamist puudutavate andmetega peab olema avalikkusele kättesaadav kuni uue aruande avalikustamiseni. Aruanne tehakse kättesaadavaks määruse lisas toodud vormil.

  (4) Sideettevõtja esitab universaalteenuse osutamist puudutavad andmed määruse lisas toodud vormil Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 15. märtsiks.
[RT I, 13.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui sideettevõtja on omanud enne kalendriaasta lõppu universaalteenuse osutamise kohustust vähem kui 3 kuud, siis ei ole sideettevõtja kohustatud esitama universaalteenuse osutamist puudutavaid andmeid.

Lisa Universaalteenuse osutamise andmete aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json