Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” ning tervise- ja tööministri 17. detsembri 2015. a määruse nr 59 „Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2017, 1

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” ning tervise- ja tööministri 17. detsembri 2015. a määruse nr 59 „Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim” muutmine

Vastu võetud 29.05.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 ja § 16 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4)

ravimid ravimiseaduse tähenduses;

ex 2208 90 69
ex 2205 10 10
ex 3003
ex 3004
ex 3006 10 90
ex 3006 30 00
ex 3304 30 00
ex 3305 10 00
ex 3305 90 00
ex 3306 90 00”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„8)

loomaverest valmistatud antiseerumid;

ex 3002 12 00

9)

modifitseeritud immunoloogilised tooted, kaasa arvatud need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil;

ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2)

glükomeetrid ja nende tarvikud;

ex 9018
ex 9027
ex 9033 00”;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4)

insuliinpumbad, -süstlad ja nende tarvikud;

ex 9018 31
ex 9018 32
ex 9033 00
ex 9021 90 90
ex 9018 39 00
ex 9018 90 84”;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13)

ortopeedilised abivahendid (sealhulgas kargud, kirurgilised rihmad ja sidemed, ortoosid, ortopeedilised jalatsid ja spetsiaalsed sisetallad), lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks, proteesid (välja arvatud hambaproteesid), kuuldeaparaadid ja muud kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid;

9021”;

6) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15)

lümfodeemi raviks mõeldud surverõivad ning põletushaigete surverõivad, peakatted ja näokatted;

ex 61
ex 62
ex 6504 00 00
ex 6505 00 90
ex 6307 90”;

7) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

„19)

kummist klistiiriballoonid, -otsikud, -kannud, siibrid, kummirõngad ning madratsid ja istmepadjad lamatiste vältimiseks;

ex 4014 90 00
ex 3926 90”;

8) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 29 kolmas alapunkt sõnastatakse järgmiselt:

 

„– füsiorullid, funktsionaalpadjad ravivõimlemiseks ja seljavenituspingid;

ex 9506 91 90”;

9) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 31 alapunkti kolmas alapunkt sõnastatakse järgmiselt:

 

  „– puidust;

ex 4421 99 99”;

10) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 38 teine alapunkt sõnastatakse järgmiselt:

 

„– libistamislauad, puidust;

ex 4421 99 99”;

11) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 39 sõnastatakse järgmiselt:

„39)

hooldusvoodid ja voodite lisavarustus:
– hooldusvoodid;
– voodilauad;
– voodiohjad;
– päitsikõrgendused;

 
ex 9402 90 00
ex 9403 20 80
ex 7308 90 98
ex 7326 90 98”;

12) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 41 sõnastatakse järgmiselt:

„41)

pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud punktkirjamasin (kirjutusmasin, mis trükib tähed punktkirjas spetsiaalsele paberile);

ex 8472 90 40
ex 8472 90 90”;

13) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 48 sõnastatakse järgmiselt:

„48)

pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud mälu- ja reproduktsiooniseadmetega kirjutusmasinad;

ex 8472 90 40
ex 8472 90 90”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2015. a määruse nr 59 „Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim” muutmine

Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2015. a määruses nr 59 „Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Käibemaksuvaba inimpäritolu elund või kude, inimveri või inimverest valmistatud verepreparaat ja rinnapiim”;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Käibemaksuvaba inimpäritolu elund või kude, inimveri või inimverest valmistatud verepreparaat ja rinnapiim

Käibemaksuga ei maksustata järgmisi nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) sisalduvaid tariifset klassifikatsiooni omavaid:

 
 
Kombineeritud nomenklatuuri
kaubakood
1)
käitlemiseks ja siirdamiseks mõeldud inimpäritoluga kudesid ja elundeid;
ex 3001 20 10
ex 3001 90 20
2)
rinnapiima;
ex 3001 20 10
3)
inimverd ja inimverest valmistatud verepreparaate, antiseerumeid ning muid verefraktsioone.
ex 3002 12 00
ex 3002 19 00
  ex 3002 90 10”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json