Teksti suurus:

Käibemaksuvaba inimpäritolu elund või kude, inimveri või inimverest valmistatud verepreparaat ja rinnapiim

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2017, 2

Käibemaksuvaba inimpäritolu elund või kude, inimveri või inimverest valmistatud verepreparaat ja rinnapiim
[RT I, 13.06.2017, 1 - jõust. 16.06.2017]

Vastu võetud 17.12.2015 nr 59
RT I, 22.12.2015, 6
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2017RT I, 13.06.2017, 116.06.2017

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 16 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Käibemaksuvaba inimpäritolu elund või kude, inimveri või inimverest valmistatud verepreparaat ja rinnapiim

  Käibemaksuga ei maksustata järgmisi nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) sisalduvaid tariifset klassifikatsiooni omavaid:

 
 
Kombineeritud nomenklatuuri
kaubakood
1)
käitlemiseks ja siirdamiseks mõeldud inimpäritoluga kudesid ja elundeid;
ex 3001 20 10
ex 3001 90 20
2)
rinnapiima;
ex 3001 20 10
3)
inimverd ja inimverest valmistatud verepreparaate, antiseerumeid ning muid verefraktsioone.
ex 3002 12 00
ex 3002 19 00
  ex 3002 90 10

[RT I, 13.06.2017, 1 - jõust. 16.06.2017]

§ 2.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json