Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2017, 4

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.06.2017 nr 45

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 26 lõike 4, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4, 5 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 117 lõike 5 ja § 118 lõike 8 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 16 lõikest 21 jäetakse välja tekstiosa „(Potato leaf roll virus)”;

2) paragrahvi 16 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „«Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 1062 lõike 5” tekstiosaga „taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1062 lõike 6”.

§ 2.   Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruse nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruse nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” § 6 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „(Potato leaf roll virus)”.

§ 3.   Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” § 10 lõigetes 31 ja 32 asendatakse tekstiosa „põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 196 „Tuulekaera tõrjeabinõud” § 3 lõike 1 punktis 11” tekstiosaga „maaeluministri 16. veebruari 2017. a määruse nr 28 „Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud” § 2 lõike 1 punktis 6”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json