Teksti suurus:

Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava, maht, ülesehitus ja sisu

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2017, 9

Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava, maht, ülesehitus ja sisu

Vastu võetud 07.06.2017 nr 23

Määrus kehtestatakse ohvriabi seaduse § 67 lõike 3 alusel.

§ 1.   Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava

  Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava (edaspidi täienduskoolituse kava) on alusdokument, mis määrab kindlaks:
  1) õppekava nimetuse;
  2) õppekavarühma;
  3) õpiväljundid;
  4) õpingute alustamise tingimused;
  5) õppe kogumahu;
  6) õppe sisu;
  7) õppekeskkonna kirjelduse;
  8) õppematerjalide loendi;
  9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni kirjelduse.

§ 2.   Täienduskoolituse korraldamine

  (1) Koolitust korraldab Sotsiaalministeerium või tema valitsemisalas olev asutus, lähtudes täiskasvanute koolituse seaduses ning selle § 9 lõikes 1 nimetatud täienduskoolituse standardis sätestatust.

  (2) Koolituse läbiviija (edaspidi koolitusasutus) viib igal aastal läbi vähemalt ühe naistevastase vägivalla teemalise koolituse.

  (3) Koolitusele registreerujal peab olema vähemalt keskharidus. Koolituse läbiviijal on õigus nõuda registreerujalt haridust tõendavat dokumenti või selle koopiat.

  (4) Koolituse läbimisel väljastab koolituse läbiviija koolituse läbinule täiskasvanute koolituse seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud täienduskoolituse standardi § 3 lõikes 3 esitatud nõuetele vastava tunnistuse.

  (5) Koolitust läbiviivatel õppejõududel peab olema kõrgharidus ja töökogemus naistevastase vägivalla uurimise, ennetamise, ohvrite abistamise, naiste tugikeskuse teenuse osutamise või korraldamise valdkondades.

  (6) Õppemoodulite IV ja V läbiviimiseks peab õppejõul olema kõrgharidus psühholoogias või läbitud psühhoteraapia väljaõpe.

  (7) Õppemoodulite VI ja VII läbiviimiseks peab õppejõul olema kõrgharidus õigusteaduses.

  (8) Õppejõul on õigus kaasata koolituse läbiviimisse eksperti, kellel on naistevastase vägivalla uurimise, ennetamise, ohvrite abistamise, naiste tugikeskuse teenuse osutamise või korraldamise kogemus.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust kohaldatakse koolitusele, mida alustatakse pärast määruse jõustumist.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json