Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2024
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2024, 1

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 03.06.2024 nr 24

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 ja ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Vedu helikopteriga – 1 tund

11220

8535,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Munalaid)

11222

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Munalaid–Manilaid)

11223

  258,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Pärnu)

11224

2706,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Sviby–Rohuküla)

11225

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11226

    72,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11227

  363,60

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Tallinn–Aegna)

11228

  409,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Munalaid)

11229

1630,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Munalaid–Manilaid)

11230

  525,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Pärnu)

11231

4052,40

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Sviby–Rohuküla)

11232

1630,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11233

1270,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11234

  547,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Tallinn–Aegna)

11235

  607,20

Vedu parvlaevaga – 1 tund

11237

    27,16

Vedu muu veesõidukiga – 1 km

11238

    15,45

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Tallinn–Helsingi–Tallinn)

11250

  514,75

2) paragrahvi 17 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „Koodidega 11220 ja 11221 tähistatud veoteenuste” tekstiosaga „Koodiga 11220 tähistatud veoteenuse”;

3) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koodiga 11220 tähistatud veoteenus esitatakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule.”;

4) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Koodiga 11220 tähistatud veoteenust ei kodeerita kiirabiarvel juhul, kui veoteenust on osutanud Politsei- ja Piirivalveamet.”;

5) määruse 4. peatükki täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Kiirabibrigaadi pidaja vastutuskindlustus

(1) Kiirabibrigaadi pidaja vastutuskindlustuse hind on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Kiirabibrigaadi pidaja vastutuskindlustuse kindlustuskohustuse täitmine (1 kuu)

11251

1,00

(2) Tervisekassa võtab koodiga 11251 tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle summas, mis vastab kiirabibrigaadi pidaja poolt tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse täitmiseks sõlmitud vastutuskindlustuslepingus sätestatud kindlustusmakse suurusele ühes kalendrikuus, mida on proportsionaalselt vähendatud eelnimetatud lepingu sõlmimise kuule eelneva kuue kalendrikuu Tervisekassaga sõlmitud lepingu täitmisega mitteseotud tervishoiuteenuste käibe võrra, kuid kõige rohkem lõikes 4 sätestatud piirmäära ulatuses.

(3) Tervisekassa võtab koodiga 11251 tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui kiirabibrigaadi pidaja esitab Tervisekassale lõikes 2 nimetatud vastutuskindlustuslepingu poliisi väljavõtte ja väljaspool Tervisekassaga sõlmitud lepingut teenitud viimase kuue kalendrikuu käibe osakaalu.

(4) Tervisekassa arvestab koodiga 11251 tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise piirmäära kiirabibrigaadi pidaja kohta metoodika alusel, mis avaldatakse Tervisekassa kodulehel 30 kalendripäeva jooksul tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse jõustumisest arvates.”;

6) paragrahvi 192 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Määruse § 17 lõiget 31 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 21. märtsist 2024. a.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud

Tervishoiuteenuse
kood

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

Kaugtegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7068

Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7054

Kaugtegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7069

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

Silmapõhja fotografeerimine

7260

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

Sigmoidoskoopia

7556

Bronhoskoopia

7559

Rektoskoopia

7562

Kolposkoopia

7563

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

Radiorenograafia

79416

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund)

6263

Toonaudiomeetria

6402

Tümpanomeetria

6408

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

Rektaalne ultraheliuuring

7960

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

Elektroneuromüograafia

6267

Elektroneurograafia

6268

Tilt-test

6325

Albumiin, valk

66100

Kreatiniin, uurea, kusihape

66102

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin

66103

Kolesterool, triglütseriidid

66104

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL

66105

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas

66106

Naatrium, kaalium, kaltsium

66107

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium

66108

Raud, magneesium, fosfaat

66109

Lipaas, pankrease amülaas

66110

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor

66111

C-reaktiivne valk

66112

Happe-aluse tasakaal

66113

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin

66114

Vastsündinu bilirubiin

66115

IgG uriinis või liikvoris

66116

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris

66117

Glükohemoglobiin

66118

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immuunglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immuunglobuliinid

66119

Seerumi valkude elektroforees

66120

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

Isoensüümide elektroforees

66122

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin

66123

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immuunglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad

66124

Immuunglobuliinide alaklassid

66125

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

Koliini esteraas

66129

Hemoglobiin plasmas

66130

Osmolaalsus

66131

Krüoglobuliinid

66132

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

D-ksüloos uriinis

66135

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin

66136

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat

66139

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool

66140

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid

66141

Etanool

66142

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin

66143

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat

66144

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn

66145

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

Retikulotsüütide uuring

66203

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)

66209

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring

66211

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm

66212

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

Veritsusaja uuring

66300

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud

66301

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT

66302

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid

66306

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

DNA analüüs PCR-meetodil

66608

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil (v.a HIV)

66706

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil

66707

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil

66708

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil

66709

Kiiranalüüs testribaga

66710

Immuunfluorestsentsuuring

66711

Immuunfluorestsentsuuring valmisslaididel

66712

Biopsiamaterjali immuunfluorestsentsuuring

66713

Immuunblot-uuring

66714

Kompleksne immuunblot-uuring

66715

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

Tsütobloki uuring (1 blokk)

66813

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

Spiroergomeetria

6307

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

Jalaravikabineti teenus

7049

Torketest allergeeniga

7502

Nahasisene test allergeeniga

7503

Provokatsioonitest

7504

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

Sääre-õlavarre (ABI) indeksi määramine

6117

Prostataspetsiifilise antigeeni määramine

66721

2) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tervisekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel e-konsultatsioonile uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, hematoloogile, neuroloogile, kardioloogile, gastroenteroloogile, ortopeedile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, sisearstile, psühhiaatrile, günekoloogile, taastusarstile, dermatoveneroloogile, veresoontekirurgile, valuravi arstile, lastepsühhiaatrile, androloogile, infektsionistile, üldkirurgile, meditsiinigeneetika arstile, lastekirurgile, neurokirurgile, suu-, näo- ja lõualuukirurgile, laste oftalmoloogile, plastika- ja rekonstruktiivkirurgile, täiskasvanute silmaarstile, töötervishoiuarstile, pea- ja kaelakirurgile, radioloogile, endoproteesimisele ja bensodiasepiinide või bensodiasepiinisarnaste ainete retsepti väljakirjutamiseks tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50, 52–59, 63 ja 64–68 sätestatud andmeid.”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Tervisekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale määruse lisas 67 nimetatud kompuutertomograafiliste ja magnetresonantstomograafiliste uuringute eest, mille vajadus on selgunud koodiga 3039 tähistatud teenuse rakendamisel.”;

4) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse
kood

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 60 min)

3111

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 30 min)

3112

Ämmaemanda koduvisiit

3038

Ämmaemanda kaugvastuvõtt (kestus 30 min)

3208

Ämmaemanda kaugvastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3218

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 60 min)

3098

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3099

Ämmaemanda videovastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (30 min)

3230

Esmatasandi tervisekeskuses töötava ämmaemanda koduvisiit

3028

Koduõendusteenus

3026

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

Puurbiopsia

7006

Dermatoskoopia

7007

Digitaalne dermatoskoopia

7008

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

Laparotsentees

7110

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

Väikese implantaadi vahetamine

7119

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

Sidumine (ambulatoorne)

7141

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

Emakasisese vahendi paigaldamine / instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC)

66822

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

Kolonoskoopia

7558

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

Spirograafia

6301

Bronhodilataatortest

6302

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

EKG monitooring 24 tundi

6371

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

Täismahus ehhokardiograafia

6340

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

Immuunhistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Kaugfüsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7065

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Kaugfüsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7067

Inimese papilloomviiruse test nukleiinhappe (DNA ja/või RNA) järjestuse määramisel

66644

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu täpsustamiseks

66821

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise esmane nõustamine (50 min)

3119

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine (15 min)

3120

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise kaugnõustamine (15 min)

3232

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise videonõustamine (15 min)

3233

Transkraniaalse alalisvooluga stimulatsiooni seanss

7604

AUDIT test koos tagasisidestamisega (10 minutit)

3127

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine (15 minutit)

3122

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine (50 minutit)

3123

AUDIT test koos tagasisidestamisega kaugvastuvõtuna (10 minutit)

3234

AUDIT test koos tagasisidestamisega videovastuvõtuna (10 minutit)

3235

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine kaugvastuvõtuna (15 minutit)

3236

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine videovastuvõtuna (15 minutit)

3237

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine kaugvastuvõtuna (50 minutit)

3238

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine videovastuvõtuna (50 minutit)

3239

Endoproteesimise vajaduse hindamise ja/või üldandmete ja elukvaliteedi hindamise küsimustiku täitmine vastavalt endoproteesimise standardile sobivale patsiendile (1 kord)

4506A

Füsioteraapia igapäevases keskkonnas

7060

Kodune palliatiivne hapnikravi

7074

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

Ühe inimese gripivastane vaktsineerimine

3089

Ühe inimese vaktsineerimine COVID-19 vastu

3199

Riskipatsiendile raviplaani koostamine

5092A

Riskipatsiendi järelvisiit koos raviplaani ülevaatusega

5095A

Raseduse ultraheliuuring

7947

Lapse aju ultraheliuuring

7940

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

Mükobakterite samastamine

66520

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

Täpsustav samastamine

66523

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil

66540

Haigustekitaja markeri määramine immuunfluorestsentsmeetodil

66541

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

5) paragrahvi 6 lõikes 7 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse
kood

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel

7633

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele

7630

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7631

Psühhoteraapia seanss perele

7603

Kaugpsühhoteraapia seanss perele

7632

Logopeediline uuring

7621

Logopeedi vastuvõtt

7628

Logopeedi kaugvastuvõtt

7629

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

6) paragrahvi 81 lõikes 3 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

6–19-aastased õpilased

 

Kood

Punkte

Õpilaste tervisekontroll

1. klassis

9030Z

50

3. klassis

9035Z

7. klassis

9036Z

10. klassis

9037Z

Õpilaste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale

12–14-aastased tüdrukud

9049

50

13-aastased

9121

15–17-aastased

9123

KOKKU

 

 

100

7) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) 2024/2025. õppeaastal on jälgimise indikaator:

Indikaator

KOOD

PUNKTE

12–14-aastaste poiste vaktsineerimine HPV vastu

9049

0

8) paragrahvi 124 lõikes 1 asendatakse arv „65” arvuga „68”;

9) paragrahvi 125 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „perearst või nimistuga töötav”;

10) paragrahvi 55 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „maatähisena” sõnaga „soovituslikult”;

11) paragrahvi 58 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „tähistus” sõnadega „soovituslikult standardi”;

12) määruse lisad 3 ja 15 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

13) määrust täiendatakse lisaga 66 „E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt patsiendi suunamisel pea- ja kaelakirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel”;

14) määrust täiendatakse lisaga 67 „E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt patsiendi suunamisel radioloogi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel”;

15) määrust täiendatakse lisaga 68 „E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel endoproteesimise e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2024. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 3 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 15 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 66 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt patsiendi suunamisel pea- ja kaelakirurgi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 67 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt patsiendi suunamisel radioloogi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 68 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel endoproteesimise e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json