Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2012, 3

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 09.07.2012 nr 33

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” (RT I, 02.12.2011, 6) lisa 9 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub 2012. aasta 1. augustil.

Jürgen Ligi
Minister

Agris Peedu
Riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja kt kantsleri ülesannetes

Lisa 9 SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOON ERIJUHTUDEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json