Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses relvaseaduses terminite muutmisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2018, 7

Kaitseministri määruste muutmine seoses relvaseaduses terminite muutmisega

Vastu võetud 10.07.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 40 lõike 5 ja § 43 lõike 8 ning strateegilise kauba seaduse § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kaitseministri 11. detsembri 2014. a määruse nr 29 „Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord” § 9 tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregister” sõnadega „sõjaväerelvade register” vastavas käändes.

§ 2.   Kaitseministri 25. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord” § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri” sõnadega „sõjaväerelvade registri”.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json