Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2021, 1

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Vastu võetud 09.07.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse välisteenistuse seaduse § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.  Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Lisaga kehtestatud koefitsiente rakendatakse 1. augustist 2021.

Eva-Maria Liimets
Minister

Rein Tammsaar
Poliitikaküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Linnade koefitsiendid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json