Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. märtsi 2021. a määruse nr 10 „Majandus- ja taristuministri 7. detsembri 2018. a määruse nr 62 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus” muutmine” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2021, 3

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. märtsi 2021. a määruse nr 10 „Majandus- ja taristuministri 7. detsembri 2018. a määruse nr 62 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus” muutmine” muutmine

Vastu võetud 10.07.2021 nr 45

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. märtsi 2021. a määruse nr 10 „Majandus- ja taristuministri 7. detsembri 2018. a määruse nr 62 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus” muutmine” § 1 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

15) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) teabevaldaja veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse järelevalve.”;”.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json