Teksti suurus:

Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 28

Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine

Vastu võetud 22.12.1995 nr 43
RTL 1996, 11, 88
jõustumine 05.02.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.1998RTL 1998, 356, 150901.06.2002
13.11.2006RTL 2006, 81, 150524.11.2006
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Vastavalt maareformi seaduse paragrahvide 29 ja 31 lõike 1 punkti 6 ja Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1995. a määrusega nr 94 kinnitatud "Maa riigi omandisse jätmise korra" (RT I 1995, 29, 361) nõuetele määran:

1. Kinnitada Kliimaministeeriumi valitsemisalas oleva ning Lääne-Viru maakonna Kadrina ja Vihula vallas asuva Loobu metskonna käsutuses oleva riigimetsamaa suuruseks kokku 3803,8 ha ja Vihula vallas 411,7 ha vastavalt käesolevale määrusele lisatud riigimetsamaa katastriplaanile* mõõtkavas 1:10 000 ja jätta see maa riigimaana Eesti Vabariigi omandisse.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

2. Loobu metskonna metsaülemal korraldada käesoleva määruse punktis 1 nimetatud maa registreerimine riiklikus maakatastris. Maa registreerida maakatastris märkusega «Piirid määratud kaardi järgi».

3. Riigimetsamaa piiride tähistamine looduses toimub maareformi käigus vastavalt naaberkinnistute vormistamisele ja nende piiride tähistamisele looduses.

4. Riigi Metsaametil võtta punktis 1 kinnitatud maa riigivarana arvele ja korraldada selle maa kandmine kinnistusraamatusse Eesti Vabariigi omandina.


* Plaaniga saab tutvuda Kliimaministeeriumis.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json