Teksti suurus:

Pakendi tagatisraha märgid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 41

Pakendi tagatisraha märgid
[RTL 2009, 48, 687 - jõust. 25.06.2009]

Vastu võetud 15.04.2005 nr 24
RTL 2005, 45, 622
jõustumine 01.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2009RTL 2009, 48, 68725.06.2009
16.12.2009RTL 2009, 96, 142031.12.2009
17.11.2014RT I, 21.11.2014, 424.11.2014
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse «Pakendiseaduse» § 23 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse pakendi tagatisraha märgid pakendile, millele on kehtestatud tagatisraha, arvestades taaskasutusorganisatsiooni ettepanekut.
[RTL 2009, 48, 687 - jõust. 25.06.2009]

§ 2.   Tagatisraha märgi kirjeldus ja kujutis

  OÜ Eesti Pandipakendi tagatisraha märgi kirjeldus ja kujutis on esitatud lisas.

§ 3.   Tagatisraha märgile kantav teave

  Tagatisraha märgile kantakse pakendiseaduse § 21 lõike 5 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud pakendi tagatisraha suurus, mis tähistatakse tähemärgiga vastavalt pakendi kasutuskordadele ja pakendimaterjaliliigile.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 31.   Rakendussäte

  Kuni 2015. aasta 1. juulini võib pakendiettevõtja, kes pakendab kaupa või veab sisse pakendatud kaupa, turule lasta klaasist korduskasutuspakendit ja plastist korduskasutuspakendit, millele on kantud käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud tagatisraha suurust tähistav märk.
[RT I, 21.11.2014, 4 - jõust. 24.11.2014]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2005. aasta 1. mail.

Lisa OÜ Eesti Pandipakend tagatisraha märgi kirjeldus ja kujutis
[RT I, 21.11.2014, 4 - jõust. 24.11.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json