Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2023–2027 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 44

Riigimetsa majandajatele aastateks 2023–2027 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 22.02.2023 nr 8
RT I, 28.02.2023, 8
jõustumine 03.03.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.06.2023RT I, 06.06.2023, 309.06.2023
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

§ 1.   Riigimetsas aastatel 2023−2027 uuendusraie optimaalne pindala

  Riigimetsas aastateks 2023–2027 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised
puuliigid

Kokku

Kliimaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

12 750

11 400

15 000

3 500

4 650

47 300

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

400

300

375

40

135

1250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

68

40

175

7,5

37

327,5

Luua Metsanduskool

70

45

70

5

10

200

Luua Metsanduskool
Tihemetsa metskond


80


30


90


50


20


270

KOKKU

13 368

11 815

15 710

3 602,5

4 852

49 347,5

[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 2.   Riigimetsas uuendusraie optimaalne pindala 2023. aastal

  Riigimetsas uuendusraie optimaalne pindala 2023. aastal, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised
puuliigid

Kokku

Kliimaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

2 550

3 400

3 000

700

930

10 580

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

80

60

75

8

27

250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

13,6

8

35

1,5

7,4

65,5

Luua Metsanduskool

14

9

14

1

2

40

Luua Metsanduskool
Tihemetsa metskond


16


6


18


10


4


54

KOKKU

2 673,6

3 483

3 142

720,5

970,4

10 989,5

[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

§ 3.   Optimaalse pindala arvestamine

  Optimaalse pindala arvestusse lähevad kõik uuendusraied, välja arvatud metsaseaduse § 29 lõike 12 alusel tehtavad raied juhul, kui puistu ei vasta sama paragrahvi lõike 4 punktis 1 või 2 sätestatud tingimustele. Riigimetsa majandaja võib aastast optimaalset pindala ületada kuni 5%.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json