Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.08.2012, 1

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 09.08.2012 nr 64

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „elu-, asu- või tegevuskohajärgses Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuses” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliametis”;

2) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osaleva abikaasa registreerimine Maksu- ja Tolliametis

Maksukorralduse seaduse §-s 202 nimetatud isik registreeritakse Maksu- ja Tolliametis füüsilisest isikust ettevõtja esitatud avalduse alusel.”;

3) paragrahvi 21 lõikes 1, § 22 lõikes 2 ja § 24 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet” vastavas käändes.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json