Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 „Koolitusloa vorm” ning haridus- ja teadusministri 24. aprilli 2013. a määruse nr 9 „Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.08.2013, 1

Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 „Koolitusloa vorm” ning haridus- ja teadusministri 24. aprilli 2013. a määruse nr 9 „Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Vastu võetud 12.07.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 5 lõike 10, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 63 lõike 10 ja § 84 lõike 4 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 12 lõike 1 ja § 28 lõike 4 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 „Koolitusloa vorm” muutmine

Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 „Koolitusloa vorm” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 5 lõike 10, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 63 lõike 10 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 12 lõike 1 alusel.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 24. aprilli 2013. a määruse nr 9 „Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Haridus- ja teadusministri 24. aprilli 2013. a määruse nr 9 „Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 4 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 4 alusel.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. septembril.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json