Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2013. a määruse nr 26 „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.08.2013, 7

Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2013. a määruse nr 26 „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 09.08.2013 nr 120

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 8 lõike 41 alusel.

Vabariigi Valitsuse 13. veebruari 2013. a määruses nr 26 „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu „riigieelarve seaduse” tekstiosaga „§ 8 lõike 41 ja”;

2) paragrahvis 1, § 3 lõikes 1, § 4 lõikes 2, § 5 lõikes 1, § 6 lõikes 1, § 7 lõikes 1, § 8 lõikes 1, § 9 lõikes 1, § 10 lõikes 1, läbivalt §-s 11 ja määruse lisas „Tasandus- ja toetusfondi jaotus” asendatakse sõna „lisa” tekstiosaga „lisa 1” vastavas käändes;

3) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. 2012. aasta riigieelarvest 2013. aastasse üle kantud hariduskulude täiendav toetus

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuste üldhariduskoolide ja nende haldusterritooriumil tegutsevate eraüldhariduskoolide hariduskulude täiendavaks toetuseks määratakse 3 380 004 eurot. Toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 2.

(2) Toetuseks antakse 30,79 eurot põhiharidust omandava õpilase kohta.”;

4) määrust täiendatakse lisaga 2 „2012. aasta riigieelarvest 2013. aastasse üle kantud hariduskulude täiendava toetuse jaotus (eurodes)” (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 2 2012. aasta riigieelarvest 2013. aastasse üle kantud hariduskulude täiendava toetuse jaotus (eurodes)

/otsingu_soovitused.json