Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 13. jaanuari 2017. a määruse nr 2 „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.08.2019, 1

Riigihalduse ministri 13. jaanuari 2017. a määruse nr 2 „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.08.2019 nr 38

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

Riigihalduse ministri 13. jaanuari 2017. a määruses nr 2 „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projekti algus ei või olla varasem kui projekti rahastamise lepingu sõlmimise päev ja lõpp hilisem kui 2022. aasta 30. november.”;

2) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohaliku omavalitsuse üksuse suhtes, kes esitab lasteaiahoone rekonstrueerimiseks ehitusloa taotluse pärast 2018. aasta 31. detsembrit, kohaldatakse määruses esitatud hoone energiatõhususe nõuetele ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määrust nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json