Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.08.2019, 3

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Vastu võetud 08.08.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruses nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) Välisministeeriumi sõiduk.”;

2) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) veoautol, bussil ja kolme külguksega sõiduautol – esiuksed ja sõiduki külgedele võib kanda triibu laiusega 290 ± 50 millimeetrit.”;

3) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui sõidukit või maastikusõidukit ei ole tehnilistel põhjustel või sõiduki disaini tõttu võimalik värvida või tähistada §-des 10–12 sätestatu kohaselt, võib Politsei- ja Piirivalveameti või Päästeameti peadirektor käskkirjaga otsustada neist nõuetest kõrvale kalduda. Neil juhtudel järgitakse käesolevas määruses sätestatud värvimise ja tähistamise nõudeid nii täpselt kui võimalik.”;

4) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Jälitussõiduki kasutamise õigus on järgmistel asutustel ja struktuuriüksustel:
1) Politsei- ja Piirivalveamet;
2) Kaitsepolitseiamet;
3) Kaitseväe sõjaväepolitsei;
4) Justiitsministeeriumi vanglate osakond ja vanglad;
5) Maksu- ja Tolliamet;
6) Välisluureamet.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister siseministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json