Teksti suurus:

Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2013, 4

Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” muutmine

Vastu võetud 10.09.2013 nr 27

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 10. veebruari 2011. a määruses nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tuleohutusaruanne esitatakse kas elektroonselt või paberil Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.”;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Lisa 2 Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json