Teksti suurus:

Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad

Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2016, 1

Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad

Vastu võetud 06.09.2016 nr 27

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.  Tasuliste teenuste loetelu

  Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasulised teenused on:
 1) kiirgustaseme mõõtmine;
 2) väikese ja mõõduka ohuga kiirgustegevuse kiirgusohutushinnangu koostamine ning kiirgusvarjestuse arvutamine;
 3) termoluminestsentsdosimeetri näidu mõõtmine;
 4) aine radioaktiivsuse laboratoorne analüüs;
 5) radoonisisalduse mõõtmine ruumide õhus.

§ 2.  Tasuliste teenuste tasumäärad

  Käesoleva määruse §-s 1 loetletud teenuste tasumäärad kehtestatakse käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Tasuliste teenuste tasumäärad

/otsingu_soovitused.json