Teksti suurus:

Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad

Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2016, 12

Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad

Vastu võetud 09.09.2016 nr 54

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 384 lõike 4 alusel.

§ 1.   Aastatasu akrediteeringu kehtivana hoidmise eest

  (1) Akrediteeritud asutuse aastatasu määrad sätestatakse käesoleva määruse lisas.

  (2) Aastatasu akrediteeringu kehtivana hoidmise eest määratakse ja tasutakse 12 kuu eest ette.

§ 2.   Aastatasu erialaselt pädeva mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest

  (1) Erialaselt pädev mõõtja maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 275 eurot.

  (2) Erialaselt pädev mõõtja, kes teostab riikliku järelevalve või elektriohutuse valdkonnas inspekteerimistegevuse käigus mõõtmisi, maksab mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu 325 eurot.

  (3) Erialaselt pädeva mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise aastatasu määratakse ja tasutakse 12 kuu eest ette. Erialaselt pädeva mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise aastatasu võib määrata ja tasuda ka 24 kuu eest ette.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Aastatasu määrad akrediteeringu kehtivana hoidmise eest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json