Teksti suurus:

Maaeluministri 21. detsembri 2018. a määruse nr 82 „Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2019, 1

Maaeluministri 21. detsembri 2018. a määruse nr 82 „Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu” muutmine

Vastu võetud 11.09.2019 nr 71

Määrus kehtestatakse põllumajandusloomade aretuse seaduse § 3 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 21. detsembri 2018. a määruse nr 82 „Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu” § 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) lamba (Ovis aries) tõug kihnu maalammas.”.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json