Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2022, 7

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Vastu võetud 08.09.2022 nr 71

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 21 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2022. a.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Ravimite piirhinnad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json