Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 29. aprilli 2022. a määruse nr 40 „Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2022, 10

Tervise- ja tööministri 29. aprilli 2022. a määruse nr 40 „Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ muutmine

Vastu võetud 08.09.2022 nr 72

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tervise- ja tööministri 29. aprilli 2022. a määruse nr 40 „Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ § 1 täiendatakse punktiga 59 järgmises sõnastuses:
„59) spinaalne lihasatroofia (G12.0–1).“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2022. a.

Peep Peterson
tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json