Teksti suurus:

Maaeluministri 3. märtsi 2023. a määruse nr 12 „Mesindussektorisse sekkumise toetus“ muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2023, 2

Maaeluministri 3. märtsi 2023. a määruse nr 12 „Mesindussektorisse sekkumise toetus“ muutmine

Vastu võetud 11.09.2023 nr 58

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 20 lõike 4 alusel.

Maaeluministri 3. märtsi 2023. a määruse nr 12 „Mesindussektorisse sekkumise toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse sõna „heakskiitmisest“ sõnaga „esitamisest“;

2) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetuse maksmiseks 2023. aastal esitab mesinduskogu PRIA-le elektrooniliselt PRIA e‑teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse koos kulusid või tegevuse elluviimist tõendavate dokumentidega hiljemalt 16. septembril.“.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json