Teksti suurus:

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.10.2020, 1

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 07.10.2020 nr 35

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruses nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3–6.6, 7.1, 7.3, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed” (lisa 2);”;

2) lisad 1–3 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril ning seda rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”

Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3–6.6, 7.1, 7.3, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed”

Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”

Lisa 5 vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json