Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.10.2020, 2

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 08.10.2020 nr 36

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 20 järgmises sõnastuses:

„(20) Viljandi maakonna Põhja-Sakala valla Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere ja Nuutre külade lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 20.”;

2) määrust täiendatakse lisaga 20 „Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere ja Nuutre külade lahkmejooned” (lisatud).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 20 Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere ja Nuutre külade lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json