Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud ja tervise infosüsteemile juurdepääsu ulatus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.10.2023, 5

Tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud ja tervise infosüsteemile juurdepääsu ulatus
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]

Vastu võetud 15.03.2019 nr 27
RT I, 22.03.2019, 7
jõustumine 25.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2019RT I, 28.12.2019, 1231.12.2019
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023
05.10.2023RT I, 13.10.2023, 316.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 5 ja § 593 lõike 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja tervishoiuteenuse osutamisel osalemise kord.

  (2) Määrusega kehtestatakse tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku ja tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isiku tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele juurdepääsu ulatus.

  (3) Määrust kohaldatakse tervishoiuteenuse osutaja juures töötavatele tervishoiutöötajaga võrdsustatud isikutele ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevatele isikutele.
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]

§ 2.   Tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud vastavalt kutsele või erialale

  (1) Kutse omandamise eesmärgil võivad tervishoiuteenuse osutamisel osaleda järgmised isikud:
  1) arst-resident eriarstiabi, üldarstiabi ja kiirabi osutamisel töötava eriarsti juhendamisel ja vastutusel, kellel on vähemalt viieaastane töökogemus juhendatava läbitavale praktilisele koolitusele vastaval erialal;
  2) hambaarstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad IV kursuse kohustuslikud ained, hambaarsti juhendamisel ja vastutusel;
  3) arstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad IV kursuse kohustuslikud ained, arsti juhendamisel ja vastutusel;
  4) ämmaemandaõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad II kursuse kohustuslikud ained, ämmaemanda või õe juhendamisel ja vastutusel;
  5) õeõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad II kursuse kohustuslikud ained, õe või ämmaemanda juhendamisel ja vastutusel;
  6) arsti- või hambaarstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad III kursuse kohustuslikud ained, õe juhendamisel ja vastutusel;
  7) arsti, hambaarsti, õe ja ämmaemanda tööpraktikal viibija, kes on omandanud kvalifikatsiooni väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi, arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda juhendamisel ja vastutusel;
[RT I, 22.03.2019, 7 - jõust. 25.03.2019, lõike 1 punkti 7 rakendatakse alates 1. septembrist 2019. a.]
  8) füsioteraapiaõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad II kursuse kohustuslikud ained, füsioterapeudi juhendamisel ja vastutusel;
  9) tegevusteraapiaõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad III kursuse kohustuslikud ained, tegevusterapeudi juhendamisel ja vastutusel;
  10) kliinilise psühholoogia praktikant kliinilise psühholoogi juhendamisel ja vastutusel;
  11) logopeediaõppe üliõpilane, kes on läbinud magistriõppe I kursuse kohustuslikud ained, logopeedi juhendamisel ja vastutusel;
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  12) [kehtetu - RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  13) radioloogiatehniku eriala üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad I kursuse kohustuslikud ained, radioloogiatehniku juhendamisel ja vastutusel.

  (2) Vastavalt kutse- või erialasele pädevusele võivad spetsialisti või tehnikuna tervishoiuteenuse osutamisel osaleda järgmised isikud:
  1) [kehtetu - RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  2) tegevusterapeut;
  3) [kehtetu - RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  4) radioloogiatehnik;
  5) [kehtetu - RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  6) optometrist;
  7) sotsiaaltöötaja;
  8) kiirabitehnik;
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]
  9) erakorralise meditsiini tehnik.
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja, kelle juures käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud isik tervishoiuteenuse osutamisel osaleb, peab tagama isikuandmete töötlemise jälgitavuse teenuse osutaja infosüsteemis.

§ 3.   Juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 3 ja 7, lõike 2 punktides 2–6 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 3 lõikes 6 nimetatud isikutele võimaldatakse juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele, sealhulgas eriliiki isikuandmetele.
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 2–6 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 3 lõike 6 punktides 1 ja 3 nimetatud isikutel puudub õigus töödelda järgmisi tervise infosüsteemi edastatavaid dokumente:
  1) surmateatis;
  2) surma põhjuse teatis;
  3) perinataalsurma põhjuse teatis;
  4) surmatõend.
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele võimaldatakse ligipääs tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele, kui nimetatud isikute andmed on seotuna tervishoiuteenuse osutaja tegevusloaga kantud tervishoiukorralduse infosüsteemi.
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]

  (3) Tervise infosüsteemis olevate isikuandmete, sealhulgas eriliiki isikuandmete töötlemise korral tuleb töötlemise põhjus ja eesmärk dokumenteerida tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis, võimaldades hinnata andmetöötlemise eesmärgipärasust.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 7 rakendatakse alates 1. septembrist 2019. a.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõiget 2 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021. a.
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json