Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2012, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Vastu võetud 07.11.2012 nr 69

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 55 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” § 4 lõike 2 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) Väinamere laevatee põhjast lõunasse – φ = 59°01,0' N; λ = 23°05,0' E Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad;”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json