Teksti suurus:

Universaalteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2014, 1

Universaalteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord

Vastu võetud 10.11.2014 nr 40

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 86 lõike 2 alusel.

§ 1.   Universaalteenuse makse riigieelarvesse laekumine

  Universaalteenuse makse kantakse Rahandusministeeriumi kontsernikonto koosseisu kuuluvale arvelduskontole, kasutades maksekorralduse viitenumbri väljal Tehnilise Järelevalve Ameti e-konto numbrit.

§ 2.   Universaalteenuse maksena riigieelarvesse laekunud vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvesse universaalteenuse maksena laekunud vahendeid kasutab Tehnilise Järelevalve Amet kooskõlas elektroonilise side seaduse §-ga 81 vastavalt universaalteenuse makse tegelikule laekumisele.

  (2) Universaalteenuse maksena laekunud vahendite järgmisesse eelarveaastasse ülekantavus sätestatakse iga-aastases riigieelarves.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 13. juuni 2005. a määrus nr 45 „Universaalteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json