Teksti suurus:

Proovide võtmise ja analüüsimise meetod külmutatud toidu temperatuuri kontrollimiseks

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2014, 3

Proovide võtmise ja analüüsimise meetod külmutatud toidu temperatuuri kontrollimiseks1

Vastu võetud 11.11.2014 nr 98

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 513 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse proovide võtmise ja analüüsimise meetod toiduseaduse § 15 lõike 2 ja § 38 lõike 4 alusel sätestatud külmutatud toidu temperatuuri kontrollimiseks.

2. peatükk Proovide võtmise meetod külmutatud toidu temperatuuri kontrollimiseks 

§ 2.   Proovide võtmine külmutatud toidu partiist

  (1) Proov võetakse mehaanilise või elektrilise puuri või instrumendiga (edaspidi abivahend).

  (2) Proov võetakse toidu kõrgema temperatuuriga kriitilisest punktist.

  (3) Ladustatud toidust võetakse proovid ruumi keskosas, uste juures üleval ja all ning jahutusseadmesse tagasimineva õhu ava juures asuvatest partii osadest.

  (4) Veovahendis võetakse proovid uste avanemise koha üla- ja alaosas asuvatest partii osadest.

  (5) Mahalaadimise ajal võetakse vähemalt neli proovi järgmistest kriitilistest punktidest:
  1) uste avanemise koha juures asuva partii üla- ja alaosast;
  2) külmutusseadmest võimalikult kaugelt;
  3) partii keskosast;
  4) külmutusseadmele võimalikult lähedalt;
  5) jahutusseadmesse tagasimineva õhu ava juurest.

  (6) Jaemüügiletis asuvast toidust võetakse proov kolmest eeldatava kõrgema temperatuuriga kohast.

  (7) Hoiuruumis hoitavast külmutatud toidu partiist proovide võtmise korral arvestatakse selle hoiuruumi paigutamise aega, et tagada temperatuuri stabiliseerumine.

3. peatükk Proovide analüüsimise meetod külmutatud toidu temperatuuri kontrollimiseks 

§ 3.   Külmutatud toidu partiist võetud proovide ettevalmistamine temperatuuri kontrollimiseks

  (1) Proovid valmistatakse temperatuuri kontrollimiseks ette tingimustes, mis ei mõjuta oluliselt mõõtmise tulemust.

  (2) Külmutatud toidu temperatuuri mõõtevahendi (edaspidi mõõtevahend) temperatuuritundliku osa (edaspidi andur) sisestamiseks sobiva augu puurimiseks kasutatakse abivahendit.

  (3) Prooviga kokkupuutuv abivahendi osa peab olema kergesti puhastatav.

  (4) Enne puurimise alustamist jahutatakse prooviga kokkupuutuv abivahendi osa analüüsitavale proovile võimalikult lähedase temperatuurini.

  (5) Puuritava augu läbimõõt sõltub kasutatava mõõtevahendi anduri läbimõõdust. Mõõtevahendi andur peab mõõtmise ajal asetsema analüüsitavas proovis tihedalt.

§ 4.   Külmutatud toidu temperatuuri mõõtevahendi kohta esitatavad nõuded

  (1) Mõõtevahend taadeldakse mõõteseaduse kohaselt.

  (2) Mõõtevahendi tehnilised näitajad peavad olema järgmised:

Tehniline näitaja
Väärtus
t902
Ei tohi ületada 3 minutit
Mõõtepiirkond
–20 °C kuni +30 °C
Täpsus
Vähemalt ±0,5 °C
Diskreetsus
0,1 °C
Mõõtmistäpsus
Ei tohi muutuda rohkem kui 0,3 °C, kui mõõtmise ajal on ümbritseva keskkonna temperatuur –20 °C kuni +30 °C

  (3) Mõõtevahendi andur peab olema valmistatud nii, et oleks tagatud termiline kontakt uuritava prooviga.

  (4) Prooviga kokkupuutuv mõõtevahendi osa peab olema kergesti puhastatav.

  (5) Mõõtevahendi elektriskeemi elemendid peavad olema kaitstud niiskuse kondenseerumisel tekkivate ebasoovitavate mõjude eest.

§ 5.   Külmutatud toidu temperatuuri mõõtmine

  (1) Proove analüüsitakse selles paragrahvis kirjeldatud meetodi või sellega samaväärse meetodi kohaselt. Analüüsi tulemuste erinevuse korral loetakse õigeks selles paragrahvis kirjeldatud meetodi kohaselt saadud tulemus.

  (2) Külmutatud toidu temperatuuri mõõdetakse tingimustes, mis ei mõjuta oluliselt mõõtmise tulemust.

  (3) Külmutatud toidu temperatuuri mõõtmiseks asetatakse eeljahutatud mõõtevahendi andur 2,5 cm sügavusele proovi pealispinnast. Kui andurit ei ole võimalik nii sügavale asetada, valitakse sügavuseks kolme- kuni neljakordne anduri läbimõõt.

  (4) Kui külmutatud toidu struktuuri, suuruse või kuju tõttu ei ole võimalik mõõta temperatuuri lõikes 3 sätestatud sügavusel, mõõdetakse temperatuuri külmutatud toidu müügipakendi keskelt.

  (5) Mõõtevahendi temperatuurinäitu loetakse pärast püsiva väärtuse saavutamist.

4. peatükk Lõppsäte 

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1 Komisjoni direktiiv 92/2/EMÜ, millega sätestatakse proovivõtumenetlus ja ühenduse analüüsimeetod kiirkülmutatud toitude temperatuuri ametlikuks kontrolliks (EÜT L 34, 11.02.1992, lk 30–33).

2 t90 on mõõtevahendi reaktsiooniaeg, mille jooksul saavutatakse 90% mõõtevahendi alg- ja lõppnäidu vahest.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json