Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2018, 1

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 09.11.2018 nr 100

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 47 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2007. a määruses nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„RMK aadress on Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond.”;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „ettemaks” sõnaga „tagatisraha” vastavas käändes;

3) paragrahvi 31 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Vara võõrandamise otsusest teatatakse „Metsaseaduses” ja „Riigivaraseaduses” sätestatud korras.”;

4) paragrahvi 32 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enampakkumine korraldatakse „Riigivaraseaduses” sätestatud korras.”;

5) paragrahvi 32 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 33 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „juhtudel” tekstiosaga „valdkonna eest vastutav minister,”.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json