Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2018, 2

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 09.11.2018 nr 101

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2017/C 097/01 (ELT C 97, 28.03.2017, lk 1–33)” tekstiosaga:

„, Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2018/C 098/01 (ELT C 98, 15.03.2018, lk 1–33)”.

Jüri Ratas
Peaminister

Sven Mikser
Välisminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Sõjaliste kaupade nimekiri

/otsingu_soovitused.json