Teksti suurus:

Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides ning õpilaskodu kohatoetuse jaotus kooli pidajate lõikes

Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides ning õpilaskodu kohatoetuse jaotus kooli pidajate lõikes - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2010, 3

Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides ning õpilaskodu kohatoetuse jaotus kooli pidajate lõikes

Vastu võetud 03.12.2010 nr 72

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 39 lõike 6 alusel.

§ 1.   Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides

  Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides on 2010/2011. õppeaasta I poolaastal järgmised:

  1)

Abja Gümnaasium

  4 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

  2)

Adavere Põhikool

15 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

  3)

Ala Põhikool

16 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

  4)

Anna Haava nim. Pala Kool

23 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

  5)

Eidapere Kool

18 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

  6)

F. von Wrangell’i nim. Roela Põhikool

15 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

  7)

Iisaku Gümnaasium

20 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

  8)

J. V. Veski nim. Maarja Põhikool

12 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

  9)

Järva-Jaani Gümnaasium

22 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

10)

Kadrina Keskkool

20 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

11)

Kallaste Keskkool

13 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

12)

Kasari Põhikool

16 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

13)

Kilingi-Nõmme Gümnaasium

15 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

14)

Krabi Põhikool

55 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

15)

Kuusalu Keskkool

11 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

16)

Kärdla Ühisgümnaasium

  4 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

17)

Lauka Põhikool

  6 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

18)

Misso Keskkool

12 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

19)

MTÜ Miikaeli Ühendus Vanalinna Hariduskolleegium

  5 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

20)

Narva Paju Kool

12 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

21)

Noarootsi Kool

18 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

22)

Nõva Põhikool

  6 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

23)

Otepää Gümnaasium

  9 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

24)

Põltsamaa Ühisgümnaasium

27 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

25)

Rakvere Lille Kool

  6 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

26)

Roosi Kool

12 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

27)

Salu Kool

16 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

28)

Tallinn 1. Internaatkool

42 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

29)

Tallinna Heleni Kool

26 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

30)

Tartu Maarja Kool

17 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

31)

Tõstamaa Keskkool

16 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

32)

Türi Toimetulekukool

10 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

33)

Vaimastvere Põhikool

22 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

34)

Vana-Vigala Põhikool

34 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

35)

Viira Kool

21 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

36)

Voore Põhikool

18 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

37)

Võhma Gümnaasium

10 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

38)

Väike-Maarja Gümnaasium

19 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

39)

Vändra Gümnaasium

12 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;

40)

Õismäe Kool

27 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta.

§ 2.   Õpilaskodu kohatoetuse summa

  Munitsipaalkooli riiklikult toetatava õpilaskodu kohatoetuse summa ühe õpilase kohta on 2700 krooni. Haridus- ja Teadusministeerium eraldab kohalikule omavalitsusele õpilaskodu kohatoetuse summa võttes aluseks käesoleva määruse §-s 3 kehtestatud jaotuse kooli pidajate lõikes.

§ 3.   Õpilaskodu kohatoetuse jaotus kooli pidajate lõikes

  Kohalikud omavalitsused, mille munitsipaalkoolide juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning õpilaskodu kohatoetuse summad 2010/2011. õppeaasta I poolaastal on järgmised:

  1)

Abja vald

    4 toetatavat kohta

     43 200 krooni;

  2)

Helme vald

  16 toetatavat kohta

   172 800 krooni;

  3)

Iisaku vald

  20 toetatavat kohta

   216 000 krooni;

  4)

Jõgeva vald

  22 toetatavat kohta

   237 600 krooni;

  5)

Järva-Jaani vald

  22 toetatavat kohta

   237 600 krooni;

  6)

Kadrina vald

  20 toetatavat kohta

   216 000 krooni;

  7)

Kallaste linn

  13 toetatavat kohta

   140 400 krooni;

  8)

Kehtna vald

  18 toetatavat kohta

   194 400 krooni;

  9)

Kuusalu vald

  11 toetatavat kohta

   118 800 krooni;

10)

Kõrgessaare vald

    6 toetatavat kohta

     64 800 krooni;

11)

Kärdla linn

    4 toetatavat kohta

     43 200 krooni;

12)

Lihula vald

  16 toetatavat kohta

   172 800 krooni;

13)

Misso vald

  12 toetatavat kohta

   129 600 krooni;

14)

Narva linn

  12 toetatavat kohta

   129 600 krooni;

15)

Noarootsi vald

  18 toetatavat kohta

   194 400 krooni;

16)

Nõva vald

    6 toetatavat kohta

     64 800 krooni;

17)

Otepää vald

    9 toetatavat kohta

     97 200 krooni;

18)

Pala vald

  23 toetatavat kohta

   248 400 krooni;

19)

Põltsamaa linn

  27 toetatavat kohta

   291 600 krooni;

20)

Põltsamaa vald

  15 toetatavat kohta

   162 000 krooni;

21)

Põlva linn

  12 toetatavat kohta

   129 600 krooni;

22)

Rakvere linn

    6 toetatavat kohta

     64 800 krooni;

23)

Saarde vald

  15 toetatavat kohta

   162 000 krooni;

24)

Saare vald

  18 toetatavat kohta

   194 400 krooni;

25)

Saue vald

  16 toetatavat kohta

   172 800 krooni;

26)

Tabivere vald

  12 toetatavat kohta

   129 600 krooni;

27)

Tallinna linn

100 toetatavat kohta

1 080 000 krooni;

28)

Tartu linn

  17 toetatavat kohta

   183 600 krooni;

29)

Tori vald

  21 toetatavat kohta

   226 800 krooni;

30)

Tõstamaa vald

  16 toetatavat kohta

   172 800 krooni;

31)

Türi vald

  10 toetatavat kohta

   108 000 krooni;

32)

Varstu vald

  55 toetatavat kohta

   594 000 krooni;

33)

Vigala vald

  34 toetatavat kohta

   367 200 krooni;

34)

Vinni vald

  15 toetatavat kohta

   162 000 krooni;

35)

Võhma linn

  10 toetatavat kohta

   108 000 krooni;

36)

Väike-Maarja vald

  19 toetatavat kohta

   205 200 krooni;

37)

Vändra alev

  12 toetatavat kohta

   129 600 krooni.

§ 4.   Rakendussäte

  Haridus- ja teadusministri 4. märtsi 2010. a määrus nr 9 „Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides ning õpilaskodu kohatoetuse jaotus kooli pidajate lõikes” (RTL 2010, 11, 196; 19, 335) tunnistatakse kehtetuks.

Tõnis Lukas
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json