Teksti suurus:

Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.10.2017, 9

Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord

Vastu võetud 11.12.2012 nr 14
RT I, 13.12.2012, 13
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2017RT I, 10.10.2017, 613.10.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 25. septembrist

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõike 5 ja § 80 lõike 8 alusel.

§ 1.   Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus

  (1) Ajateenija ja reservväelase (edaspidi koos kaitseväelane) toitlustuse arvestuslikuks suuruseks on 7,55 eurot ööpäevas.
[RT I, 10.10.2017, 6 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 25. septembrist]

  (2) Kaitseväelase toitlustus sõjaväelise väljaõppe toimumise ajal ja kohas on tasuta.

  (3) Kaitseväelasele tagatakse kuni kolm liitrit joogivett ööpäevas koos tasuta toitlustusega väljaspool ööpäevase toitlustuse arvestuslikku suurust. Joogivesi peab vastama joogiveele kehtestatud nõuetele.

§ 2.   Toitlustus väljaspool väeosa paiknemise kohta

  Lähtuvalt väljaspool väeosa paiknemise kohta läbiviidava sõjaväelise väljaõppe iseloomust ja toitlustamise korraldusest võib Kaitseväe juhataja või tema volitusel väeosa ülem suurendada kaitseväelase toitlustuse arvestuslikku suurust ööpäevas toitlustamisel väliköögist või toitlustusteenuse sisse ostmise korral kuni 70 protsenti ning toitlustamisel kuivtoidupakkidega kuni 200 protsenti.
[RT I, 10.10.2017, 6 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 25. septembrist]

§ 3.   Toitlustus välisriigis

  Välisriigis sõjaväelisel väljaõppel viibimise ajal võib Kaitseväe juhataja või tema volitatud väeosa ülem suurendada kaitseväelase toitlustuse arvestuslikku suurust kuni 400 protsenti.

§ 4.   Toitlustus Kaitseväe laeval

  Väljaspool Eesti merepiiri viibimise ajal, kui viibimine ületab 24 tundi, või kui Kaitseväe laev viibib mereväebaasist eemal kauem kui 24 tundi võib Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülema nõusolekul laevale toiduainete soetamisel suurendada kaitseväelase ööpäevase toitlustuse arvestuslikku suurust kuni 100 protsenti.

§ 5.   Toitlustus Kaitseväe õhusõidukis

  (1) Kaitseväelasest õhusõiduki meeskonnaliikmele tagatakse teenistusülesannete täitmisel tasuta toitlustamine õhusõiduki pardal, kui lend kestab kauem kui kolm tundi.

  (2) Kaitseväe juhataja või tema volitatud väeosa ülem võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul kaitseväelase ööpäevase toitlustuse arvestuslikust suurust suurendada kuni 70 protsenti.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json