Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2013, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.12.2013 otsus nr 331

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2013

§ 1.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi kohaldamist.”;

2) paragrahvi 52 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „kohtuotsuse alusel määratud meditsiinilise mõjutusvahendi kohaldamist ning”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json