Teksti suurus:

Ennistuskoja „Kanut” tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2013, 33

Ennistuskoja „Kanut” tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 11.12.2013 nr 39

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum asutamisega ja senise riigiasutuse Ennistuskoda „Kanut” ülesannete üle minemisega sihtasutusele kaob vajadus osutada kultuuriväärtusega asjade uurimis-, konserveerimis-, restaureerimis- ja digiteerimisteenust riigiasutuse tasandil ning riigiasutuse tegevus lõpetatakse 1. märtsist 2014. a.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Ennistuskoda „Kanut” (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70000970).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Ennistuskoja „Kanut” tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Ennistuskoja „Kanut” direktori kt;
  Ennistuskoja „Kanut” peavarahoidja;
  Ennistuskoja „Kanut” pearaamatupidaja-juhiabi;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna vanemraamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 31. detsembril 2013. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 28. veebruari 2014. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 14. märtsil 2014. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Ennistuskoja „Kanut” töötajate töölepingud lähevad 1. jaanuarist 2014. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Vabaõhumuuseum vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Ennistuskoja „Kanut” kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. märtsist 2014. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 6. veebruari 2009. a määrus nr 5 „Ennistuskoja „Kanut” põhimäärus” (muudetud kultuuriministri 1. detsembri 2011. a määrusega nr 18) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. märtsil 2014. a.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

/otsingu_soovitused.json