Teksti suurus:

Eesti Vabaõhumuuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2013, 34

Eesti Vabaõhumuuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 11.12.2013 nr 40

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum asutamisega ja senise riigiasutuse Eesti Vabaõhumuuseum ülesannete üle minemisega sihtasutusele kaob vajadus osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil ning riigiasutuse tegevus lõpetatakse 1. märtsist 2014. a.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Vabaõhumuuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70001018).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Eesti Vabaõhumuuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Eesti Vabaõhumuuseumi direktor;
  Eesti Vabaõhumuuseumi peavarahoidja;
  Eesti Vabaõhumuuseumi pearaamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna vanemraamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 31. detsembril 2013. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 28. veebruari 2014. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 14. märtsil 2014. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Eesti Vabaõhumuuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. jaanuarist 2014. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Vabaõhumuuseum vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Vabaõhumuuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. märtsist 2014. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 15 „Eesti Vabaõhumuuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. märtsil 2014. a.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

/otsingu_soovitused.json